Ana SayfaBeslenme ve SağlıkUcuz terapi hizmetlerine ulaşmak bile büyük lüks

Ucuz terapi hizmetlerine ulaşmak bile büyük lüks

Ekonomik kriz ve hızlı yoksullaşma nedeniyle psikoterapi hizmetlerine ihtiyaç artıyor. Buna karşın hayat pahalılığı nedeniyle psikoterapi hizmetlerine erişim de zorlaştı. Uzmanlar, aile sağlığı merkezlerinde danışmanlık hizmeti verilmesini önerdi.

Ekonomik kriz yurttaşın psikolojisini bozdu, hayat pahalılığı nedeniyle psikoterapi hizmetlerine erişim de zorlaştı. Uzmanlar ucuz ve ulaşılabilir bir psikolojik destek  için aile sağlığı merkezlerinde uzman psikolojik danışman hizmeti verilebileceğini, genel sigortaların psikoterapi seanslarının ücretlerini belli ölçüde karşılayabilecğini ve yerel yönetimlerin bu konuda inisiyatif alabileceğini söyledi.

“EŞİTSİZLİĞİN AYNASI”

Psikiyatr Cemal Dindar, ekonomik kriz ve yoksullaşma nedeniyle psikoterapi hizmetlerine ihtiyacın daha da artacağını söyledi. Dindar, “Ekonomik kriz ve hızlı yoksullaşmanın yarattığı kayıplar ruhsal zorlanmalar yaratıyor. Psikiyatrik-psikolojik hizmetlerin örgütlenme biçimi, toplumdaki eşitsizliklerin de bir aynası gibi. Bir yanda kurumlarda asgari ücretle bir ay çalışan psikologlar, terapistler, öte yanda asgari ücret miktarına yaklaşan saatlik vizite ücreti alanlar… Psikoterapi, üst-orta sınıfa verilebilen bir hizmet” diye konuştu. Dindar, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Devlet hastanelerinin büyük bölümünde verilen psikiyatrik hizmeti hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli bulmak için vicdansız olmak gerekir. Devlet hastaneleri, sadece bizde değil dünyanın çok büyük bölümünde birer ilaç distribütörlüğü görevi görüyorlar. Terapi hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması için yerel yönetimlerin inisiyatif alabilir.”  

EN BÜYÜK NEDEN EKONOMİ VE PANDEMİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Erkan, pandemi ve ekonomik etkenler nedeniyle ruhsal rahatsızlıklarda artışlar olduğunu söyledi. Erkan, devlet hastanelerindeki poliklinik hizmetlerde yoğunluk nedeniyle terapi yerine ilaçların tercih edildiğini belirterek “Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi psikoterapi uygulamalarına erişimin güç, bekleme listelerinin kalabalık ve tedavinin maliyetli olması. Ruh sağlığı alanındaki sağlık hizmetleri gerektiği gibi uygulanamıyor” dedi. Bazı ülkelerde genel sağlık sigortalarının psikoterapi seanslarının ücretlerini belli ölçüde ve standartlarda karşıladığını belirten Erkan, “Bizde de olması gereken, vatandaşın sağlık güvencesinin psikoterapi hizmetlerini de kapsar biçimde düzenlenmesidir. Her hastaya en az 20 dakikanın ayrıldığı poliklinik koşullarında psikiyatri hekimleri görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilecekler” ifadelerini kullandı.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE PSİKOLOG ÖNERİSİ

Psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı, ulaşılabilir ve uygun psikolojik hizmetlerin aile sağlığı merkezleri ve devlet hastaneleri yapısında ele alınabileceğini belirtti. Küçükyazıcı, “Her aile sağlığı merkezinde uzman psikolojik danışman veya klinik psikolog istihdam stratejisi devreye alınabilir. Tüm bu adımlar için toplumsal bilinçli vatandaşların, akıl ve ruh sağlığı konusunda yardım ve destek talep ediyor olması gerekir. Yurttaşın psikolojik destek talebi varsa ve bu destek karşılanamıyorsa bu durum il ve ilçelerin ilgili birimlerine dilekçe ile bildirebilir” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

POPÜLER GÜNDEM