Cuma, Temmuz 19, 2024
Ana SayfaHayatT.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2022/5990 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5990 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ
Mersin ili, Tarsus ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 661 Ada, 2 Parsel, 1.852,00 m2 yüzölçümlü, Üç Adet Bir Katlı ve Bir Adet Üç Katlı Betonarme Bina Ve Arsası vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi tam olup, aşağıdaki bilgiler Tarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/185 Esas sayılı dosyalarında düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
İmar Durumu ve Özellikleri: Kendi yaptığımız araştırma ve gözlemlerde; Taşınmaz Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli Tarsus Belediyesi Uygulama İmar Planı içerisinde Teknik Alt Yapı Alanı olarak işaretli olduğu tespit edilmiştir.
Adresi: Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi No:1 Tarsus/MERSİN
İnceleme: Taşınmazın güneyi Şelale Bulvarına, doğu cephesi 1037 sokağa bakmaktadır. Bu 2 yola bakan cepheler 1,40 m taş kaplamalı betonarme duvar, bu duvarın üzerine 0.80 m yükseklikte tel çit ve tel çit üzeri dikenli tel ile çevrilidir. Bu duvarlardan doğu cepheli duvarda 6.50 m açıklıklı sürgülü elektrikli giriş kapısı, güney cephede ise yağlı boya ile boyanmış 2.20 m yükseklikte ve 2.50 m açıklıkta demir doğrama ana giriş kapısı mevcuttur. Taşınmazın diğer 2 cephesi 2.0 m yükseklikte 3.0 m aralıklarla dikilmiş demir direkler arasına çekilmiş kafes tel çit üzerine demir boru direklerin içe doğru uzantısına monte edilmiş 0.60 m yükseklikte dikenli tel ile çevrilidir.
Taşınmaz üzerinde toplam inşaat alanı brüt 50,0 m2 inşaat alanlı tek katlı bina (A binası), toplam inşaat alanı brüt 630,0 m2 olan 3 katlı idari bina (B binası), toplam inşaat alanı brüt 180,0 m2 olan toplantı salonu binası (C binası), toplam inşaat alanı brüt 15,0 m2 olan giriş kapısı yanı güvenlik görevlisi binası (D binası) ve 100,0 m2 alanlı demir profil üzeri çinko örtülü sundurma yer almaktadır. Bu yapıların dışında kalan alan beton saha alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu 661 ada 2 parsel nolu taşınmazın tel kafes çit ile çevrili kısmında birkaç ağaç ve çiçek bitkilendirmesi mevcuttur. B, C ve D yapılarının dış duvarları beton siding ile kaplanmış ve dış cephe boyası ile boyanmıştır.
Taşınmaz üzerinde değişik yaş ve cinste ağaçlar tespit edilmiştir. Bunlar; üç adet 2-3 yaşlarında limon ağacı, iki adet 2-3 yaşlarında mandalina ağacı, bir adet 20-25 yaşlarında avagado ağacı, bir adet 5-8 yaşlarında dut ağacı, sekiz adet 8-10 yaşlarında zeytin ağacı ve bir adet 15-20 yaşlarında portakal ağacı vardır.
Taşınmaz üzerinde mevcut yapılar T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Mimari Sınıfi tariflerine göre; A binası 2B grubu yapı, B binası 4A grubu yapı, C binası 4A grubu yapı, D binası 2B grubu yapı, üzeri tel çitli betonarme duvar 1A grubu yapı sınıfına girmektedir. Mevcut yapıların 15-20 yıllık yapılar olması dikkate alındığında bu yapılardaki yıpranma payı oranı %20 olarak tespit ve kabul edilmiştir. Sundurma yıpranma ve eksik imalat payı oranı %50 nispetindedir.
İmar Durumu : Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/11/2023 tarihli cevabi yazılarında “…Mersin İli Tarsus İlçesi Reşadiye Mahallesi 661 ada 2 parsel sayılı taşınmaz Tarsus 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Trafo Alanına isabet etmektedir. Kısmen İmar yolunda kalmakta olup imar parseli değildir…” şeklinde cevap verilmiştir.
Kıymeti : 10.394.090,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar kısmında; “Diğer (Konusu: TARSUS TESKİ TURİZM EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE AYNİ SERMAYE OLARAK KURULMUŞTUR. ) Tarih: – Sayı: – (Başlama Tarih:01/10/2020,Bitis Tarih:01/10/2020 – Süre:)” ve”3 derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” beyanları vardır. Diğer şerh ve beyanlar Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve bu beyan ve şerhlerden doğacak yasal sorumlulukları kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 – 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 – 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 – 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 – 14:05

28/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01943343

#ilan.gov.tr

En Son Okunanlar

En Çok Okunanlar