Ana SayfaEğitimAkran zorbalığına disiplin cezası

Akran zorbalığına disiplin cezası

MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe giderek siber ve akran zorbalığını disiplin maddelerine ekledi. Bu davranışlarda bulunanlara, aldıkları disiplin cezaları sonrasında topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılacak.

Mine Özdemir Güneli –Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikteki maddeler arasında en dikkat çekeni ise son yıllarda gittikçe artan siber ve akran zorbalığına ilişkin davranışların disiplin maddelerine eklenmesi oldu. Yeni yönetmelikte öne çıkan diğer maddeler şöyle:

Nakilde şartlı kolaylık

– Öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılabilecek.

– Milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrenciler, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil yapabilecek.

– Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 10. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda; 9. sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10. sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olması kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişlerine imkân sağlandı.

– Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerinde öğrencilerin aynı eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana göre iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

– Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamları için ceza ve infaz kurumlarında ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabilecek.

– Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda (doğal afet vs.) mülki idare amiri tarafından izinli sayılmaları yönünde düzenleme getirildi.

– Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre iki haftaya çıkarıldı.

– İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış mesleklerle ilgili düzenlemeye gidildi.

Önce yazılı uyarılacak

– Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile yazılı uyarının yapılması yönünde düzenleme yapıldı.

– Öğrenci, kınama cezasını gerektiren ikinci davranışında doğrudan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilecek.

– Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alındı.

– Güvenlik açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddesi oldu.

– Okul, pansiyon ve eklentilerinin belirlenen kurallar dışında kullanılmaması yönünde düzenleme yapıldı.

– Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz görüntülerini çekmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddelerine eklendi.

– Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek de bu kapsama alındı.

– Tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak disiplin maddelerine eklendi.

– Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar ile topluma hizmet, ödev ve proje çalışmaları yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

POPÜLER GÜNDEM